Dbajte na správnu výživu Vášho dieťaťa

Správna výživa si vyžaduje pozornosť v každom veku, kľúčovým obdobím je vek od narodenia do 6 rokov.Nevyvážená alebo nedostatočná výživa (= rozdiel medzi príjmom a požiadavkami organizmu) môže ovplyvniť tak rast, ako aj vývoj Vášho dieťaťa teraz aj v neskoršom veku, a to obzvlášť v období choroby.

Môže viesť k nedostatku energie, ktorú dieťa potrebuje ku každodenným aktivitám, bielkovín, vitamínov (napr. vitamín D, A, B) a minerálnych látok (napr. vápnik, jód, železo). Preto je také dôležité uistiť sa, že vaše dieťa dostane všetky potrebné živiny vo vyváženom množstve počas obdobia svojho rastu.

Prirodzenými zdrojmi týchto živín sú:

  • bielkoviny: napr. mäso, ryby, vajcia a mlieko
  • sacharidy: napr. chlieb, cestoviny, zemiaky a ovocie
  • tuky: napr. mastné ryby, maslo, oleje, orechy a semienka
  • vitamíny a minerálne látky: napr. čerstvé ovocie, zelenina, mliečne výrobky, obilniny, mäso a ryby
Neprospievanie detí

Stravovacie návyky

Dôležitou súčasťou správnej výživy sú aj stravovacie návyky, ktoré deti v prvom rade získavajú od svojich rodinných príslušníkov. Ak chcete, aby malo vaše dieťa správne stravovacie návyky, mali by ste mu ísť príkladom.

Neprospievanie detí

Neprospievanie je stav, keď je jedinec menší a drobnejší, ako sú jeho vrstovníci rovnakého pohlavia. Je často spôsobené podvýživou spojenou s ochorením.

Ochorenie spojené s podvýživou môže znamenať

  • zvýšené požiadavky organizmu na energiu a ďalšie živiny – Vášmu dieťaťu nebude stačiť bežná porcia jedla na pokrytie jeho energetických a výživových potrieb
  • problémy spojené s trávením a vstrebávaním živín – dieťa dostáva dostatočnú a vyváženú stravu, funkcie jeho tráviaceho systému sú však narušené, a preto nedokáže prijatú stravu spracovať a využiť
  • nechutenstvo – dieťa nemá o jedlo taký záujem, ako ste zvyknutí, a nedokáže preto pokryť energetické a výživové potreby organizmu

Má neprospievanie nejaké následky?

Áno! Neprospievanie môže mať krátkodobé aj dlhodobé následky. Medzi krátkodobé následky patrí nepriberanie na hmotnosti alebo dokonca úbytok hmotnosti, „nezdravá“ farba pleti a letargia. Medzi dlhodobé a závažnejšie následky patria oneskorenie rastu, zvýšená chorobnosť, dlhšia hospitalizácia.

Čo to znamená, že moje dieťa neprospieva

Neprospievajúce dieťa je lekárom často ľahko rozpoznateľné na prvý pohľad, pretože je menšie a drobnejšie ako sú jeho vrstovníci rovnakého pohlavia. Neprospievanie sa môže prejaviť tiež na jeho „nezdravej“ farbe pleti a letargii. Neprospievanie sa dá tiež určiť pomocou sledovania hmotnosti a výšky Vášho dieťaťa v dlhšom období. Na to slúžia tzv. rastové grafy (percentilové grafy), ktoré spravidla používa na sledovanie rastu a vývoja Vášho dieťaťa pediater na pravidelných kontrolách.

Vložením nameraných hodnôt do grafu môže pediater jednoducho a rýchlo zistiť, či vaše dieťa rastie v súlade s očakávaním. Neprospievanie je na týchto grafoch definované ako pokles o 2 percentilové pásma alebo pokles pod 3. percentil. Všeobecne je dôležité, aby vaše dieťa „sledovalo“ svojím rastom stále rovnaký percentil (linku), pretože jeho vzrast je daný o. i. výškou jeho rodičov. Dieťa nižších rodičov bude pravdepodobne „sledovať“ nižší percentil ako dieťa s vyššími rodičmi.

Ako vyriešim neprospievanie môjho dieťaťa

Po stanovení diagnózy neprospievania zistí pediater jeho príčinu. Tou môže byť ochorenie spojené s nedostatočnou alebo nevyváženou stravou. V prípade, že vaše dieťa nebude schopné doplniť potrebnú chýbajúcu energiu a živiny pomocou jeho bežnej stravy, môže pediater Vášmu dieťaťu od 1 roka predpísať alebo odporučiť prípravky radu Fortini.